Spaudos Fondo knygyno reklaminis skelbimas

Lietuvos Žinios. 1931 09 01. p.2