Valstybės teatro remontas jau baigiamas

Lietuvos Žinios. 1931 09 01. p.5