Akc. B-vė „Batas“

Lietuvos Žinios. 1931 09 03. p.5