Autobusų susisiekimas Kaune

Lietuvos Žinios. 1931 09 07. p.5