Pasitarimai hydroelektros stoties reikalu

Lietuvos Žinios. 1931 09 11. p.5