Kelionė į saldžiausią Lietuvos miestą

Lietuvos Aidas. 1932 11 16. p.3