Vilniaus krašto įspūdžių žiupsnelis

Lietuvos Aidas. 1932 11 21. p.3-4