Kam statomos geležinkelių stotys?

Lietuvos Žinios. 1931 09 15. p.6