Pašto rūmai jau baigiami įrengti

Lietuvos Žinios. 1931 09 17. p.5