Vilniaus katedra katastrofos išvakarėse

Lietuvos Žinios. 1931 09 18. p.5