Naujas rūsys po katedra

Lietuvos Žinios. 1931 09 21. p.5