Per Žaliajį tiltą autobusai nekursuos

Lietuvos Žinios. 1931 09 22. p.5