Dar apie radinį Vilniaus katedroje

Lietuvos Žinios. 1931 09 25. p.2