Didelei ligoninei statyti vieta aprinkta Vytauto ąžuolyne

1931 09 26. p.5