Sudegė „Eros“ fabrikas

Lietuvos Žinios. 1931 09 29. p.5