Pasvalio kronika

Lietuvos Žinios. 1931 10 01. p.5