Nemuno ir Nerio krantai nebus stiprinami

Lietuvos Žinios. 1931 10 02. p.5