Dega brolių Vailokaičių fabrikas

Lietuvos Žinios. 1931 10 06. p.1