Vilkaviškis turi gerą elektros šviesą ir jau veikia nauja skerdykla

Lietuvos Aidas. 1932 11 23. p.7