Autobusų susisiekimo klausimu

Lietuvos Aidas. 1932 11 25. p.5