Klaipėdiškiai ūkininkai Klaipėdos teismuos kalba tik lietuviškai

Lietuvos Aidas. 1932 12 02. p.2