Klaipėdos miesto turtai ir skolos

Lietuvos Aidas. 1932 12 14. p.4