Iškilmės Suv. Kalvarijoje

Lietuvos Aidas. 1932 12 17. p.11