A. Panemunėje įrengta moderniška čiuožykla

Lietuvos Aidas. 1932 12 21. p.6