Apie Telšių-Kretingos geležinkelį

Lietuvos Aidas. 1932 12 22. p.2