Nenaikinkime medelių ir augalų

Lietuvos Aidas. 1932 12 28. p.7