Rusnė dabar ir praeity

Lietuvos Aidas. 1932 12 29. p.7