Ponų nepadarė, o ūkininkus sugadino

Lietuvos Aidas. 1932 12 30. p.7