Lietuvos šventovių šventovė

Lietuvos Aidas. 1937 10 09. p.8