Žinutės apie Alytų

Lietuvos Aidas. 1937 10 12. p.6