Naujas mūsų jaunų inžinierių darbo vaisius

Lietuvos Aidas. 1937 10 16. p.6