Birštono gydomoji vasarvietė vakar iškilmėmis baigė sezoną

Lietuvos Aidas. 1937 10 16. p.8