Cukraus fabriko visos mašinos

Lietuvos Žinios. 1931 10 08. p.4