Šančiuose gaisras užgesintas tik šiandie

Lietuvos Žinios. 1931 10 09. p.5