Petrašiūnai - Kauno priemiestis

Lietuvos Žinios. 1931 10 12. p.5