Moderniška prekinių vagonų stotis ties Krantine

Lietuvos Žinios. 1931 10 13. p.4