Prie Telšių - Kretingos geležinkelio linijos

Lietuvos Žinios. 1931 10 13. p.5