Raudonojo kryžiaus ligoninė

Lietuvos Žinios. 1931 10 14. p.5