Cukraus fabriko pašventinimo iškilmės

Lietuvos Žinios. 1931 10 15. p.2