Kauno miesto tarybos posėdis

Lietuvos Žinios. 1931 10 16. p.5