Klaipėdos pramonė

Lietuvos Aidas. 1934 01 13. p.11