Klaipėdos miesto kultūros gyvenimas

Lietuvos Aidas. 1934 01 13. p.12-16