Koki šiuo metu naujojo gumos fabriko reikalai

Lietuvos Aidas. 1937 10 23. p.5