Ko trūksta mūrinės Lietuvos planui vykdyti?

Lietuvos Aidas. 1937 10 26. p.4