Pasvalio vasarvietė

Lietuvos Aidas. 1937 10 28. p.6