Visą didžiąją savo paskolą Kaunas išleisiąs tik per 7 metu

Lietuvos Aidas. 1937 11 08. p.1