Marijampolės apskr. viršininkas apie savo apskr. reikalus

Lietuvos Aidas. 1937 11 13. p.9