Kaunui tinka nemiegančio miesto vardas

Lietuvos Aidas. 1937 11 14. p.8