Lūšnų griovimas nebus suaktyvintas

Lietuvos Aidas. 1937 11 19. p.4