Draugija, kuri nori papuošti visą Lietuvą

Lietuvos Aidas. 1937 11 20. p.5